Given name: Irena Family name: Adamowicz

 • YES
 • Female
 • Irena
 • Adamowicz
 • 1910-00-00
 • 1977
 • From Warsaw
 • Polish
 • Przed wojną działaczka Związku Harcerstwa Polskiego. Gorliwa katoliczka. W czasie wojny utrzymywała ścisłe kontakty z Haszomer Hacair i Hechaluc-Dror. Na prośbę tych organizacji jeździła do Wilna, Kowna i Szawli. Organizowała wyprawę Henryka Grabowskiego na Wileńszczyznę po zajęciu jej przez Niemców. Przyprowadziła do getta warszawskiego na spotkanie z organizacją Hechaluc niemieckiego oficera, lekarza, który zrelacjonował szczegóły rzezi Żydów w krajach bałtyckich i na północnych terenach Związku Radzieckiego okupowanych przez Niemców. Dzięki jej pomocy został nawiązany pierwszy kontakt z Armią Krajową w Warszawie. Odznaczona medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata".
  W getcie warszawskim współpracowała przy organizacji wystawy na 1 maja 1942 r. pod nazwą "Erec - Getto".

 • activists, youth, Poles
 • Relacja Ireny Adamowicz w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 226-227