Given name: Kazimierz Family name: Jezierski

  • YES
  • Male
  • Kazimierz
  • Jezierski
  • doctor of Wiera's mother, Author's husband they get married in September 1939

  • physicians
  • Gran (Grynberg), Wiera, Sztafeta oszczercow (A Relay of Slanderers)

  • 8,14, 35