Given name: Unknown Family name: Lewandowski

  • YES
  • Male
  • Lewandowski
  • owner of the flat at Mokotowska Street No. 18, Edward and Bronislawa Szereszewski lived there

  • Poles
  • 296