Nieznana [niedaleko getta] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznana [niedaleko getta]
  • Ghetto Uprising, deportation
  • housing
  • contacts with other Jews , individual help
  • Mieszkanie niedaleko getta, w którym ukrywało się 19 Żydów.