Budzyń From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Budzyń
  • Germans operations
  • outside of Warsaw
  • Z Hrubieszowa Morris Grzymek trafia do obozu pracy w Budzyniu.