Given name: Tadek Family name: Dubielecki

 • NO
 • Male
 • Tadek
 • Dubielecki
 • Yes
 • From Warsaw
 • Polish
 • in an apartment
 • other
 • Przyjaciel Morrisa Grzymka. Polak. Pomagał mu w ucieczce z warszawskiego getta i urządzeniu się w Hrubieszowie.

 • in the Ghetto
 • Poles operations, help
 • other help, long-lasting help, individual help , material help , outside of Warsaw, acquaintances