Nieznana [wyjście z getta] From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Nieznana [wyjście z getta]
  • deportation
  • author, escaping the ghetto
  • Na początku sierpnia 1942 r. Barbara Bregman wyszła z getta na stronę aryjską.