Świder ul. nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Świder ul. nieznana
  • in an apartment
  • deportation
  • Poles operations, housing
  • housing assistence
  • Mieszkanie w Świdrze, którym zarządzali Stefan i Łucja Słonimscy. Ukrywali w nim jakiś czas liczna rodzinę Niewiażskich.