Wywiad USC 6251 – Stanley Bors

 • Stanley
 • Bors
 • 1995
 • interviews USC Shoah Foundation
 • partially
 • after the war
 • English
 • Stanley Bors urodzony 01.03.1912 w Sosnowcu jako Stanisław Przedborski, syn Dawida i Zeni. Miał dwie siostry i brata. Ojciec był urzędnikiem (księgowym? w fabryce. Studiował w Warszawie ekonomię rolniczą, skończył studia w 1939 r. Na samym początku wojny ożenił się z Ireną Bekker, i wyjechali razem do Słonimia, gdzie była jego rodzina. Gdy wybuchła wojna rosyjsko-niemiecka, wrócili do Lublina, gdzie byli rodzice Ireny. Rodzice zostali zabrani na Majdanek, więc Stanisław z żoną pojechali do Warszawy, gdzie w getcie była jeszcze rodzina Ireny. Irena dostała pracę na poczcie, a później w szopie reperującym futra na front rosyjski. Stanisław pracował na placówce, a potem w piekarni. Po wielkiej akcji uciekli z getta. Początkowo wynajęli mieszkanie w Warszawie, ale było to zbyt blisko getta, więc przenieśli się do krewnego Ireny do Rembertowa. Gdy tam zrobiło się niebezpiecznie, przenieśli się do innego krewnego, który był żonaty z chrześcijanką, do Grodziska. Tam byli do końca wojny. W 1946 r. wyjechali do Niemiec, a potem do USA.

  USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education Leavey Library 650 West 35th Street, Suite 114 Los Angeles, CA 90089-2571
  https://vhaonline.usc.edu

  Jego wspomnienia są również opublikowane w książce Sylvii Rothchild, Voices from the Holocaust (New American Library; 1st edition (April 21, 1981)).