Po ucieczce z getta Irena i Stanisław Przedbor...

  • NO
  • Po ucieczce z getta Irena i Stanisław Przedborscy zamieszkali u znajomej, Marii Czerwińskiej. Jej mieszkanie było blisko murów getta. W krótkim czasie stało się tam niebezpiecznie, bo często przychodziły niemieckie patrole w poszukiwaniu Żydów.

  • 1943-00-00
  • 1943-00-00
  • deportation
  • housing, help
  • individual help , housing assistence , acquaintances