Saska Kępa, różne ulice, obrona Warszawy From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Saska Kępa
  • Saska Kępa, różne ulice, obrona Warszawy
  • on surface
  • before Ghetto
  • Germans operations, Poles operations
  • Osoby pochodzenia żydowskiego brały udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. Byli to również rezerwiści. Byli odważni i kompetentni. Autor Relacji 301-6441 w AŻIH podaje nazwiska dwóch osób, z którymi się wtedy zetknął: Dawid Helman i Dawid Wachmajster.