Nieznana (Złotokłos) From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Nieznana (Złotokłos)
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, housing, help
  • long-lasting help, individual help , housing assistence
  • Mieszkała tam Eugenia Niewiażska z siostrzeńcem od połowy 1944 r.