Otwock, Szkolna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Otwock, Szkolna
  • 26
  • denunciation , Poles operations
  • long-lasting help, individual help , housing assistence
  • Dom Łucji i Stefana Słonimskich

  • s. 29-31