Włoch ul. nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Włoch ul. nieznana
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
  • housing
  • We Włochach zamieszkała, po wyjściu z getta Zuzanna Friedberg.