Wiedeń From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wiedeń
  • in an apartment
  • before Ghetto
  • private/everyday life
  • outside of Warsaw
  • Lolek Kopyto ucieka z Warszawy przed koniecznością przeprowadzki do getta, do Wiednia. Wyrabia sobie dokumenty na nazwisko swojego ojczyma: Zakrzewski. Ginie bez wieści.