Given name: Irena Family name: Orenstein

 • NO
 • Female
 • Irena
 • Orenstein
 • Miller
 • Jadwiga Kołomańska
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • warszawa getto ul. nieznana; Orla 13
 • Jewish
 • hiding place in an apartment , in an apartment
 • Znajoma Stanisława Korwin-Piotrowskiego. Z getta wysłała do niego list z prośbą o pomoc. W pierwszych dniach stycznia 1943 r., Piotrowski wyprowadził z getta ją i jej męża Samuela Putermana. Po pewnym czasie, na propozycję Samuala, Piotrowscy zabudowali jeden z pokoi. Sąsiedzi wiedzieli, że Piotrowscy przeprowadzają remont. Do kryjówki wchodziło się przez wewnętrzne okienko zasłonięte półkami. Kiedy kryjówka była gotowa, Puterman poprosiło sprowadzenie z getta jego rodziny i ukrycie jej w kryjówce. W kryjówce zamieszkali: Regina Puterman (matka Samuela), Barbara Jakubowska (siostra Samuela) z mężem Hermanem, Iga i Szyja Rozenbergowie. Sabina Korwin-Piotrowska (żona Stanisława) załatwiła metryki urodzenia dla Ireny Orenstein i Barbary Jakubowskiej, na nazwisko Jadwiga i Zofia Kołomańskie. Pomimo trudności w wyżywieniu tylu osób i utrzymania tego w tajemnicy przed sąsiadami, wszyscy dotrwali do upadku powstania w 1944 r.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , acquaintances