Za Staszkiem Fruchterem (Koteckim) przyjeżdża...

 • NO
 • Za Staszkiem Fruchterem (Koteckim) przyjeżdża do Warszawy grupa Żydów ze Stryja. Są wśród nich adwokat Moldauer, Izydor Tauber, doktor Damaszek z żoną, Bolesław Eimer z matką; grupa ukrywających się w Warszawie osób ze Stryja liczy koło trzydziestu osób. Proszą Mieczysława Chyżyńskiego, by pomógł im odnaleźć Zofię Hausman, o której słyszeli, że przydziela zapomogę w imieniu Żegoty. Chyżyński domyśla się, że Hausman ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem, nie bardzo wie, jak ją znaleźć, ale zgadza się.

 • Data nieznana, prawdopodobnie 1943
 • Poles operations, underground activity, help, private/everyday life
 • atmosphere , hosts, other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , financial assistance, quarter/district, material help , acquaintances
 • Str. 119 (9)
 • str. 120 (10)

  Część informacji pochodzi z notatki Mieczysława Chyżyńskiego (NB o wydźwięku antysemickim), zamieszczonej w 1968 roku w "Stolicy" (nr 22, 2.06.1968).

 • Related people:

  • Tauber Izydor

   Przyjeżdża do Warszawy prawdopodobnie w 1943, razem z grupą znajomych Staszka Fruchtera, którego z siostrą sprowadza...

  • Moldauer Nieznane

   Adwokat. Przyjeżdża do Warszawy prawdopodobnie w 1943, razem z grupą znajomych Staszka Fruchtera, którego z siostrą...

  • Damaszek Nieznane

   Lekarz; przyjeżdża do Warszawy z żoną prawdopodobnie w 1943, razem z grupą znajomych Staszka Fruchtera, którego z si...

  • Eimer Bolesław (Danger / Robbery / Holdup)

   Przyjeżdża do Warszawy z matką, prawdopodobnie w 1943, razem z grupą znajomych Staszka Fruchtera, którego z siostrą...

  • Chyżyński Mieczysław

   Major, w latach 1933 – 1935 komendant Placu w Stryju. W czasie okupacji działa w konspiracji; powołuje grupę pracown...

  Related places: