6 Sierpnia From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Midtown
 • 6 Sierpnia
 • 15
 • Pensjonat dla Niemców
 • on surface
 • administrative, Germans operations, underground activity, work, private/everyday life
 • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , help from Jews, material help , work, acquaintances
 • Działaczka Polskich Socjalistów, Maryla Werksztel, pracuje w pensjonacie dla gestapowców.

 • Str. 4 – 5