Relacja 301-5703; w Archiwum ŻIH

 • Witold
 • Bieńkowski
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Witold Bieńkowski relacjonuje proces organizowania pomocy dla Żydów, biorąc pod uwagę głównie lata 1942 i 1943. Wymienia osoby zaangażowane w uformowanie Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom i Rady Pomocy Żydom; wymienia także zakulisowe starania o poparcie Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP dla akcji pomocowych; relacjonuje działania Referatu żydowskiego w Departamencie Spraw Wewnętrznych, którego jest kierownikiem.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl