Twarda From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Twarda
  • 2
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • address
  • W getcie, na Twardej 2 mieszkała rodzina Wolmanów, ojciec Julian, matka Janina, dzieci Alina i Wacław.